WAT IS EEN SCRIPTIE/THESIS?

Wat is een scriptie/thesis?

Wat is een scriptie/thesis?

Blog Article

Op de website van de Rijksuniversiteit Groningen valt het volgende te lezen. De doctoraalscriptie is een argumentatief betoog op basis van eigen analyse. Ze is de neerslag van een substantiele literatuurstudie, waarin tevens terugkoppeling en synthese is terug te vinden. Wat wordt hiermee bedoeld:

Een argumentatief betoog op foundation van analyse: Op een wetenschappelijk relevante en gemotiveerde vraagformulering (ook: probleemstelling) wordt langs de weg van beargumenteerde beantwoording van deelvragen een antwoord geformuleerd. De scriptie is daardoor geen beschrijvend werkstuk en evenmin een inventarisatie, rapport, handboek of anderszins.

Sustantiële literatuur- en bronnenstudie: Het betoog getuigt van kennis van de stand van onderzoek en verrijkt de bestaande wetenschappelijke kennis met een meerwaarde. Het betoog blijft nadrukkelijk niet beperkt tot een herformulering van bevindingen in de literatuur en exploreert juist nieuwe bronnen van kennis.

Terugkoppeling en synthese: Het betoog vertoont samenhang en structuur en de conclusie vloeit logisch voort uit de argumenten naar voren gebracht in de verschillende hoofdstukken. Klik hier voor de bron

Het schrijven van de scriptie is waarschijnlijk het meest stressvolle minute tijdens de bachelor fase. Geen paniek, hieronder vind je een aantal ondersteunende strategies zodat ook jij succesvol je scriptie kan inleveren.

Plots moet je een heel onderzoek doen, een opzet maken, een betoog schrijven achieved bevindingen en standpunten. En dan komt ook nog het gebruiken van heel véél bronnen om de hoek kijken. Tijdens het schrijven van je scriptie ga je door veel verschillende fasen, zo kennen we het onderzoek, het lezen van oneindig veel jurisprudentie en literatuur, en dan nog de drempel om te beginnen satisfied schrijven. Hoelang moet ik ermee bezig zijn? Hoe verdeel ik de hoofdstukken? En nog belangrijker, waar moet ik beginnen? Het schrijven heeft misschien meer tijd nodig dan verwacht. Hoe schrijf je nu een goede scriptie wanneer de eindstreep nog zo ver weg lijkt of je geen idee hebt hoe je nu verder moet? Geen paniek, hieronder vind je een aantal ondersteunende recommendations zodat ook jij succesvol je scriptie kan inleveren!

Veel studenten ervaren de periode waarin ze een scriptie moeten schrijven helaas als lastig en moeilijk. Met onze scriptie ideas proberen wij jou daarom op weg te helpen, zodat je scriptie rechten makkelijker kunt afstuderen. Ook bieden wij effectieve inhoudelijke 1-op-1 scriptiebegeleiding, hulp bij het maken van je onderzoeksopzet, bij het schrijven van je scriptie en bij statistiek. Daarnaast bieden onze begeleiders hulp aan studenten die previous hebben van studieontwijkend gedrag, faalangst, onzekerheid, perfectionisme, worry, ADHD, autisme of een (chronische) ziekte of beperking.

Report this page